页面

7.12.11

Kata Nama Am

Merujuk kepada Kamus Tatabahasa (Edisi ketiga, 2011), kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau perkara yang umum sifatnya. Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu kata nama am konkrit dan kata nama am abstrak.

Kata nama am konkrit ialah jenis kata nama yang membawa konsep kebendaan. Contohnya:

kaki, sekolah, lembu, tasik, guru


Kata nama am abstrak ialah jenis kata nama yang membawa konsep mujarad atau bukan kebendaan. Contohnya:

mimpi, idaman, kehendak, perpaduan, keamanan

Untuk mengajar murid tahap 1, terutamanya murid Tahun 2, kata nama am boleh bahagi kepada empat kategori, iaitu:

haiwan: gajah, cacing, harimau, kucing
benda : bas, kereta, pensel, lampu
manusia : guru, ibu, pekerja, jutawan
tempat : sekolah, sungai, bandar, kampung

No comments:

Post a Comment